FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 515.1.2022 12:37

07D   7d Kt / Gro
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
Ky. E5
A216 1)
Rud PH
A204
Ky. E5
A216 1)
Ky D
A216
Gro M
A216
2 8:30

9:15
Ky. E5
A216 1)
Rud PH
A028
Ky. E5
A216 1)
Ky D
A216
Gro M
A216
3 9:25

10:10
Ky D
A216
Smd GE
A216
Gro SP
WL3
Wu KU
A-130
Ky D
A216
4 10:40

11:25
Gt CH
A301
Kt F5
A216
Smd GE
A216
Kt F5
A216
Gro SP
WL3
5 11:25

12:10
Gt CH
A301
Kt F5
A216
Smd GE
A216
Kt F5
A216
Gro SP
WL3
6 12:20

13:05
Gro M
A216
Btz MU
A024
Gro M
A216
Btz MU
A208
*Lö. PP
A216 2)
7 13:05

14:05
*Lö. PP
A216 2)
8 14:05

14:50
9 14:50

15:35
Wu KU
A-130
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Ky, E5, A216, 07D   1-8,11-19,22-34,37-45          
2) Kru, KR, A120 07BC   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Lö, PP, A216 07ABDE              
  Kus, ER, A215 07ABCDE              
  Uf, PP, A032 07BCDE              
  Ser, KR, A011 07ADE              
  Em, PP, A211 07BDE              
  Bar, PP, A117 07DE              
Lehrer
Name Langname
Bar Bartmann
Btz Bartz
Em Ellermann
Gro Grothe
Gt Güth
Kru Krusenotto
Kt Kuhrt
Kus Kuskaya
Ky Kytölä-Seybert
Löcke
Rud Rudolf
Ser Scheer
Smd Schmidt
Uf Uffmann
Wu Wurster
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
17.1.2022 - 30.1.2022