FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONNStundenplan Schj. 2021/2022 Untis 2022
D-53113, OLLENHAUERSTR. 56.3.2022 12:39

06B   6b Mük /Scl
Mo
Di
Mi
Do
Fr
1 7:45

8:30
Scl D
A013
Bar SP
TU-O
MüK F5
A013
Pk. Fm
A027 5)
Tho MU
A024
2 8:30

9:15
Scl D
A013
Bar SP
TU-O
MüK F5
A013
Pk. Fm
A027 5)
Tho MU
A024
3 9:25

10:10
Scl WP
A013
Hz M
A012
Scl. ER
A014 3)
Ba IF
A004
MüK F5
A013
4 10:40

11:25
Leh E5
A013
Scl D
A013
Wgn BI
A104
Hz M
A013
Hz M
A013
5 11:25

12:10
Leh E5
A013
Scl D
A013
Wgn BI
A104
Hz M
A013
Hz M
A013
6 12:20

13:05
MüK GE
A013
Leh E5
A013
Bar SP
TU-O
Seu PH
A204
MüK GE
A013
7 13:05

14:05
Feg.
A011 1)
*Scl. ER
A014 2)
Cla.
A126 4)
Alb. Fö6
A013 6)
8 14:05

14:50
9 14:50

15:35
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) Feg, Fö, A011 06ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45         Fö_06A06B06C06D06E_1
  A012               Fö_06A06B06C06D06E_2_1
2) Kru, KR, A217 06ADE   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Sik, PP, A032 06DE              
  Scl, ER, A014 06ABCDE              
  Ser, KR, A011 06BC              
  Den, PP, A013 06BC              
  Bar, PP, A012 06ABD              
3) Kru, KR, A217 06ADE   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Sik, PP, A126 06DE              
  Scl, ER, A014 06ABCDE              
  Ser, KR, A028 06BC              
  Den, PP, A013 06BC              
  Bar, PP, A012 06ABD              
4) Cla, Fö, A126 06ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45         Fö_06A06B06C06D06E_3
  Alb, Fö, B008 06ABCDE             Fö_06A06B06C06D06E_4
5) Feg, F5, A014 06C   1-8,11-19,22-34,37-45          
  Pic, F5, A015 06D              
  Pk, Fm, A027 06BCD              
  MüK, F5, A013 06B              
6) Alb, Fö6, A013 06ABCDE   1-8,11-19,22-34,37-45          
Lehrer
Name Langname
Alb Albers
Ba Barth
Bar Bartmann
Cla Claus
Den Denker
Feg Feldges
Hz Heinz
Kru Krusenotto
Leh Lehning
MüK Müller-Kunsmann
Pic Picard
Pk Piontek
Scl Schlömilch
Ser Scheer
Seu Seuffert
Sik Sikora
Tho Thomas
Wgn Wagener
Untis 2022         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
7.3.2022 - 26.6.2022